Operacja nr 1 – Rozbudowa stawów pstrągowych poprzez budowę oraz wyposażenie V poziomu stawów tarlakowych składających się z 4 basenów betonowych, 3 zespołów komór do systemu mikrosit, komory studni napowietrzającej , zespołu 5 komór studni napowietrzających z funkcją przechwytywania zanieczyszczeń i wiat na obiekcie hodowli pstrąga w Upiłce w celu wzrostu produkcji

Operacja 1