Operacja nr 2 – Zakup maszyn, urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno-weterynaryjnych na obiekcie hodowli w Upiłce

Operacja 2