Operacja nr 5 – Termomodernizacja magazynu paszowego oraz zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy warunków sanitarno – weterynaryjnych i bhp pracowników na obiekcie hodowli ryb w Upiłce

00 05 Promocja na www Upiłka XI 2023